Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Construcións forestais
   Competencias de titulación
Código Descrición
CB1 Capacidade para comprender os seguintes fundamentos necesarios para o desenvolvemento da actividade profesional.
CB34 CG-27: construción.
CB36 CG-29: camiños forestais.
CB71 CE-18: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: construcións forestais e vías forestais.
CG1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.
CG2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.
CG3 CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras.
CG4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.
CG5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.
CG6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.
CG7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.
CG8 CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais.
CG9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.
CG10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.
CG11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.
CG12 CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a paz.
CG13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.
CG14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.
CG15 CBS 3: Creatividade.
CG16 CBS 4: Liderado.
CG17 CBS 5: Coñecemento doutras culturas e costumes.
CG18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.
CG19 CBS 7: Motivación pola calidade.
CG20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000