Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Botánica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Saídas de estudo/prácticas de campo No exame de laboratorio integraranse os coñecementos adquiridos nas saídas de campo.
Avalíase a competencia B20
5 CT20
Prácticas de laboratorio Farase unha avaliación continua ó alumnado das actividades plantexadas nas clases prácticas.Ó final do curso o alumnado deberá entregar unha memoria final e/ou realizar unha proba sobre identificación de distintos pliegos de especies forestais.
Avalíanse as competencias A10,A18,A20
20 CG8
CG14
CG16
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma No exame da sesión magistral integraranse os coñecementos adquiridos coa resolución de problemas dun xeito autónomo.
Ó final do curso o alumnado deberá entregar un herbario formado, principalmente, polas especies forestais tratadas na parte teórica e/ou un traballo bibliográfico ou de investigación. Estes coñecementos poderán integrararse no exame de laboratorio ou valorarse dun xeito independiente
Avalíanse as competencias A68,B20
5 CE15
CT20
Lección maxistral Proba con preguntas tipo test, de resposta curta e de resposta longa; o alumnado deberá demostrar os coñecementos adquiridos.
Avalían-se as competencias A2,A8,A68
70 CG1
CG6
CE15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para supera-la materia, é necesario superar a parte práctica e a teórica dun xeito independiente; así como o herbario e/ou o traballo bibliográfico ou de investigación. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000