Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Estatística
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma Avaliaranse as actividades (problemas, cuestións, exercicios de computador) entregadas durante o curso e os cuestionarios de autoevaluación.
20 CG4
CE11
CT1
CT6
CT11
CT12
CT13
CT19
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame escrito de problemas e pequenas cuestións de teoría.

Hai que sacar un mínimo para compensar (4 sobre 10).
50 CG4
CE11
CT1
CT6
CT11
CT12
CT19
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Exame do software estatístico na aula de informática.

Hai que sacar un mínimo para compensar (4 sobre 10).
20 CG4
CE11
CT1
CT6
CT11
CT12
CT19
Traballos e proxectos Cualificación do contido e presentación do traballo de grupo.
10 CG4
CE11
CT1
CT6
CT11
CT12
CT13
CT19
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aprobar a materia hai que ter os dous exames compensables e alcanzar unha nota final maior ou igual que 5.

Na segunda convocatoria haberá dous exames: escrito e de computador, para que cada alumno recupere o que teña pendente. O traballo e resto de actividades non se poderán recuperar en segunda convocatoria.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000