Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Estatística
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 20
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame escrito de problemas e pequenas cuestións de teoría.
Hai que sacar un mínimo para compensar (4 sobre 10).
50
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Exame do software estatístico no aula de informática.
Hai que sacar un mínimo para compensar (4 sobre 10).
20
Traballos e proxectos Cualificación do contido e presentación do traballo de grupo. 10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>Para aprobar a materia hai que ter os dous exames compensables e alcanzar unha nota final maior ou igual que 5.</p>
<p>Na segunda convocatoria haberá dous exames: escrito e de ordenador, para que cada alumno recupere o que teña pendente. O traballo e resto de actividades non se poderán recuperar en segunda convocatoria.</p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000