Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Matemáticas: Estatística
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 15 15 30
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 15 15 30
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma 0 24 24
Prácticas en aulas de informática 14 14 28
 
Traballos tutelados 1.5 10 11.5
 
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 12 14
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 1 7 8
Traballos e proxectos 2 2.5 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000