Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Física: Física I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Avaliación formativa, realizada dun modo continuo, levada a cabo fundamentalmente nas clases de laboratorio que permite un seguimento continuo e unha *realimentación construtiva. Valorarase a presenza e participación activa en clases e en traballos *grupales, mediante listas de control e por observación directa, e a calidade dos traballos e informes individuais e de grupo. 20 CG1
CE2
CT8
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliaranse os coñecementos teóricos e prácticos da materia utilizando como instrumento obxectivo a resposta escrita de varias cuestións de aplicación teórico-práctica. 35 CG1
CE2
CT8
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliaranse os coñecementos teóricos e prácticos da materia (35%) e os adquiridos nas clases de laboratorio (10%) utilizando como instrumento obxectivo a resolución escrita de problemas e/ou exercicios. 45 CG1
CE2
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

 En cada metodoloxía (Memorias de prácticas, Proba de resposta curta e Resolución de problemas) precísase demostrar unha competencia básica e mínima, que se establece en Apto=30. 

Cualificación final numérica sobre escala de 10 puntos, segundo a lexislación vixente.

Primeira Convocatoria: 14 de xaneiro de 2021, 10:00 horas
Segunda Convocatoria: 25 de xuño de 2021, 10:00 horas
As datas oficiais están expostas no taboleiro de anuncios da EEF e na web http://forestales.uvigo.es/*gl/<>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000