Guia docente 2018_19
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Física: Física I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Informe de prácticas Avaliación formativa, realizada dun modo continuo, levada a cabo fundamentalmente nas clases de laboratorio que permite un seguimento continuo e unha realimentación construtiva.
Valorarase a presencia e participación activa en clases e en traballos grupais, mediante listas de control e por observación directa, e a calidade dos traballos e informes individuales e de grupo.
20 CG1
CE2
CT8
Probas de resposta curta Avaliarase os coñecementos teóricos e prácticos da materia utilizando como instrumento obxectivo a resposta escrita de varias cuestións de aplicación teórico-práctica. 35 CG1
CE2
CT8
Resolución de problemas Avaliarase os coñecementos teóricos e prácticos da materia (35%) e os adquiridos nas clases de laboratorio (10%) utilizando como instrumento obxectivo a resolución escrita de problemas e/ou exercicios. 45 CG1
CE2
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En cada metodoloxía (Memoria de prácticas, Proba de resposta curta e Resolución de problemas) se precisa demostrar unha competencia básica e mínima, que se establece en Apto>=30%.
Cualificación final numérica sobre escala de 10 puntos, segundo a lexislación vixente.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000