Guia docente 2013_14
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Expresión gráfica: Expresión gráfica e cartografía
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios 20 20 40
 
Prácticas de laboratorio 20 20 40
Traballos tutelados 5 15 20
 
Sesión maxistral 20 40 60
 
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 5 15 20
Resolución de problemas e/ou exercicios 5 10 15
Traballos e proxectos 2 20 22
Observación sistemática 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000