Guia docente 2018_19
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
 Materias
  Xestión dos RR. HH. do Proxecto, as Comunicacións e Xestión dos Interesados
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CG1 Capacidade de análise e síntese.
 • saber facer
CG2 Capacidade de Organización e Planificación
 • saber facer
CG3 Capacidade de Traballo en equipo
 • saber facer
CG4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante
 • saber facer
CG7 Orientación ao cliente
 • saber facer
CG8 Capacidade de comunicación e motivación
 • saber facer
CG9 Capacidade para a resolución de problemas
 • saber facer
CG10 Capacidade para a toma de decisións
 • saber facer
CG11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
 • saber facer
CG15 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente
 • saber facer
CE1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en todos os ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
 • Saber estar / ser
CT1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
 • saber facer
CT2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
 • saber facer
CT3 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
 • saber facer
CT4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
 • saber facer
CT5 Valorar de forma crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
 • saber facer
CT6 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
 • saber facer
CT7 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
 • saber facer
CT8 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000