Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Materias
  Didáctica dos procesos de ensino-aprendizaxe na actividade física e o deporte II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Exposición pública e presentación por escrito dunha Unidade Didáctica ou Proxecto Educativo vencellado ás sesións prácticas aleatorias deseñadas e dirixidas seguindo os principios da didáctica. 20 CG1
CG2
CG11
CG12
CG13
CG15
CG16
CG20
CG25
CG26
Exame de preguntas obxectivas Proba escrita tipo test sobre os contidos teóricos da materia 40 CG1
CG2
CG11
CG12
CG13
CG15
CG16
CG20
CG25
CG26
Práctica de laboratorio Seguimento do desenvolvemento da dirección e deseño das sesións prácticas e a implicación do alumnado nas prácticas, a participación na discusión das tarefas e os tópicos propostos en clase B e C
10 CG2
CG25
CG26
Traballo Presentación escrita dunha programación anual de educación física ou dunha planificación didáctica 30 CG1
CG2
CG11
CG12
CG13
CG15
CG16
CG20
CG25
CG26
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Será necesario aprobar todas as ferramentas de avaliación para supera-la materia. Manteranse os mesmos criterios para aprobar nas sucesivas convocatorias. Calquera alumno ou alumna matriculado na materia ten a obriga do cumprimento destes requisitos para a obtención dunha cualificación positiva na mesma. Non existe ningunha posibilidade de manter partes da materia aprobadas procedentes de anteriores cursos académicos.

As datas de exame poden ser consultadas na xeb da facultade www.fcced.uvigo.es

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000