Guia docente 2019_20
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
Máster Universitario en Operacións e Enxeñería de Sistemas Aéreos non Tripulados
 Materias
  Sistemas de control
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas autónomas a través de TIC 2 entregas de prácticas autónomas a través de TIC, a ponderación de cada entrega será do 15%. 30 CT8
CT9
Traballo tutelado 1 entrega de traballo tutelado, a ponderación de esta entrega será do 20%. 20 CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CT6
CT7
CT8
CT9
Resolución de problemas e/ou exercicios 2 probas sobre os contidos e competencias impartidos nas leccións magistrales e as prácticas autónomas a través de TIC. Estas probas serán de resposta curta, a ponderación de cada proba será do 25%, distribuídas durante o período de actividade presencial. 50 CG3
CG4
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES EN 1ª EDICIÓN DE ACTAS: AVALIACIÓN CONTINUA.

Para os alumnos asistentes na 1ª edición de actas (avaliación continua) realizaranse as seguintes probas e entregas:

 • 1 entrega de traballo tutelado, a ponderación de esta entrega será do 20%;
 • 2 entregas de prácticas autónomas a través de TIC, a
  ponderación de cada entrega
  será do 15%;
 • 2 probas sobre os contidos e competencias impartidos nas leccións magistrales e as prácticas autónomas a través de TIC. Estas probas serán de resposta curta, a ponderación
  de cada proba será do 25%, distribuídas durante o período de actividade
  presencial.

Para superar a asignatura é obrigatorio que o alumno realice todas as entregas e todas as probas, e que en cada entrega e proba obteña unha nota igual ou superior
a 4.0.

No caso de non realizar algunha entrega ou proba, ou obter en
algunha entrega ou proba unha nota inferior a 4.0, si a puntuación global fose superior a 5,
a cualificación final en actas será 4.9, suspenso.
CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES EN 1ª EDICIÓN DE ACTAS

Para os alumnos non asistentes na 1ª edición de actas realizaranse as seguintes probas e entregas:

 • 1 entrega de traballo tutelado, a ponderación de esta entrega será do 20%;
 • 2 entregas de prácticas autónomas a través de TIC, a
  ponderación de cada entrega
  será do 15%;
 • 1 proba sobre os contidos e competencias impartidos nas leccións magistrales e as prácticas autónomas a través de TIC. Esta proba será de resposta curta e a súa ponderación do 50%.

Para superar a asignatura é
obrigatorio que o alumno realice todas as entregas e todas as
probas, e que en cada entrega e proba obteña unha nota igual ou
superior
a 4.0.

No caso de non realizar algunha entrega ou proba, ou obter en
algunha entrega ou proba unha nota inferior a 4.0, si a puntuación global fose superior a 5,
a cualificación final en actas será 4.9, suspenso.CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA A 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Empregarase o mesmo
sistema de avaliación aplicado para os non asistente en 1ª edición de actas.


XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA

Para poder xustificar a ausencia a unha proba é necesario un Xustificante de Ausencia ou un Parte de Consulta e Hospitalización (tamén chamado P10) emitido polo médico do SERGAS, ou un certificado emitido por un colexiado médico. Non será válido un xustificante da cita de o médico.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000