Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Mantemento e certificación de vehículos aeroespaciais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Exame parcial de eliminación Certificación de preguntas e problemas curtos (40%)

Exame final Mantemento de preguntas e problemas curtos (40%) *

* En caso de ter unha nota inferior a 4 no primeiro trimestre eliminatorio, deberá presentarse de novo na data do exame final.
80 CB2
CB3
CB5
CG3
CG4
CE21
CE25
CT3
CT4
CT5
CT8
CT11
CT13
Informe de prácticas Informe de prácticas de laboratorio
10 CB2
CB3
CB5
CG3
CG4
CE21
CE25
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT11
CT13
Traballo Informes e presentacións de traballos propostos ao longo do curso durante as sesións de prácticas 10 CG3
CG4
CE21
CE25
CT3
CT4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia na avaliación na primeira convocatoria e na segunda convocatoria requirirá unha puntuación superior a 5 puntos sobre 10 na avaliación conxunta da avaliación continua durante o desenvolvemento das clases e do exame na data oficial. A nota final obterase de acordo coas porcentaxes indicadas.

Será obrigatorio realizar o exame extraordinario de todos os contidos da materia, que será o 100% da nota nos seguintes casos:

- A non execución ou entrega de calquera dos puntos anteriores.

- Obter unha nota inferior a 4 puntos sobre 10 nos exames de calquera das partes da materia.

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente polo Consello do Centro EEAE publícase na web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames

A duración máxima do exame será de 3 horas se non hai interrupción nin 5 horas se hai unha pausa intermedia (3 horas como máximo para cada parte).

Estudantes que renuncien oficialmente á avaliación continua: a nota obtida nun exame correspondente que representará o 100% da nota. Este exame pode consistir nunha parte que se realizará nunha aula de informática e / ou laboratorio, cuxa puntuación representará o 10% da puntuación total.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000