Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Fabricación aeroespacial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Proba escrita 50 CB2
CB5
CE12
CT4
CT8
Resolución de problemas Entrega de problemas propostos resoltos 10 CB2
CB5
CE12
CT2
CT3
CT4
CT8
Aprendizaxe colaborativa Participación en actividades propostas 10 CB2
CB3
CB5
CE12
CT2
CT3
CT4
CT6
CT8
CT9
CT13
Prácticas con apoio das TIC Entrega de memorias de prácticas 30 CB2
CB5
CE12
CT2
CT3
CT4
CT8
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTA:A materia avalíase en base a catro
parámetros:-Exame de teórico-práctico (nota máxima 5
puntos). Nesta proba avalíanse os coñecementos teóricos da materia e cuestións
relacionadas cos problemas mediante un exame tipo test na data establecida para
o exame oficial da materia.-Resolución de problemas (nota máxima 1
punto). Avaliarase a entrega da resolución aos problemas expostos durante o
curso nos prazos establecidos.-Aprendizaxe colaborativo (nota máxima 1
punto). Deberase participar nas actividades propostas durante o curso.-Prácticas (nota máxima 3 puntos).
Avaliarase a entrega das memorias de prácticas durante o curso nos prazos
establecidos.Aprobarán a materia aqueles alumnos que
consigan unha nota igual ou superior a 5 puntos. Non se fará media no caso de
que no exame teórico-práctico a nota sexa inferior a 4.

 SEGUNDA e SUCESIVAS EDICIÓNS DE ACTA:O método de Avaliación é o mesmo que o
descrito para a PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTA.

 OUTRAS CONSIDERACIÓNS: 

Os estudantes non-asistentes serán avaliados cun exame final que cobre 100% das competencias da materia.En caso de discrepancia entre o contido da
Guía Docente nas súas versións en Castelán, Galego e Inglés, prevalecerá o
establecido na versión en Castelán.O calendario de probas de avaliación
aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da EEAE atópase publicado na páxina
web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000