Guia docente 2020_21
Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Mecánica de fluídos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Abordaranse cuestións no exame e avaliación continua e no exame final da materia sobre os contidos abordados nas clases maxistrais 2 CE16
CE18
CE19
CE28
CT1
CT3
CT6
CT8
Resolución de problemas Entrega problemas propostos polo profesorado nas clases prácticas 5 CE16
CE18
CE19
CE28
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
Prácticas de laboratorio Asistencia e participación activa nas clases prácticas e nas *tutorías. 2 CE16
CE18
CE19
CE28
CT1
CT3
CT4
CT6
CT8
Exame de preguntas obxectivas Realizarase un exame escrito cara á metade do curso sobre o contido abordado nas sesións maxistrais e nas sesións de resolución de problemas até a data, cun peso do 40% da nota na materia. 45 CE16
CE18
CE19
CE28
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
Resolución de problemas e/ou exercicios Realizarase un exame ao final do curso sobre o contido abordado nas sesións maxistrais cun peso do 10% e nas sesións de resolución de problemas, cun peso do 40% sobre a nota final na materia. 45 CE16
CE18
CE19
CE28
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Realizarase un informe sobre o obxectivo e resultado das prácticas realizadas. O informe debe conter ademais un apartado de conclusións 1 CE16
CE18
CE19
CE28
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*div><*b>Primeira edición de actas:<*div>A avaliación da materia realizarase en dous exames:<*div><*ul><*li>1 exame escrito de avaliación continua durante o curso 45% da nota final da materia) de 2.5 *h de duración, dentro do horario lectivo das clases.&*nbsp;<*li>1 exame escrito final sobre a parte da materia non avaliada no exame de avaliación continua (duración 2.5*h, 45% da nota final da materia)<*p>Así mesmo, para a avaliación continua terase en conta a asistencia&*nbsp;e participación activa nas clases teóricas e prácticas e nas *tutorías (5% da nota final na materia) así como a entrega de&*nbsp;problemas propostos polo profesorado nas clases prácticas e/ou teóricas (5%&*nbsp;da nota final na materia)<*p>O/*as estudantes (suspensos ou non) no exame de avaliación continua poderán presentarse, si así o desexan, o día do exame final a avaliar, de novo, esa parte. A duración da avaliación desa parte será de 2.5*h e de novo representará o 45% da nota final da materia.<*p>Os estudantes que non se presentaron ao exame de avaliación continua realizado durante o curso, non poderán presentarse&*nbsp;o día do exame final&*nbsp;a avaliar de novo esa parte.<*p>Os estudantes que non cursen a materia pola modalidade de avaliación continua, realizarán un exame final de 5*h de duración (con descanso no medio) que suporá o 100% da súa nota<*div><*br /><*div><*b>Segunda edición de actas:<*div><*b><*br /><*div>O estudante que obteña na avaliación continua (exame escrito de avaliación continua, entrega de problemas propostos e asistencia activa a clases e *tutorías) unha nota igual ou superior a un 3.5 sobre 10 gardaráselle a nota para a segunda edición de actas, e examinarase, na segunda edición de actas, dos contidos non avaliados na avaliación continua (exame de 2.5*h cun peso dun 45% na nota final)<*div><*br /><*div>Os estudantes que obteñan&*nbsp;na avaliación continua&*nbsp;(exame escrito de avaliación continua, entrega de problemas propostos e asistencia activa a clases e *tutorías)&*nbsp;unha nota inferior a un 3.5 sobre 10, non se lle gardará a nota para a segunda convocatoria, e examinaranse na segunda edición de actas do 100% dos contidos da materia (exame de 5*h&*nbsp;que suporá o 100% da nota na materia).<*div><*br /><*div>O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro da *EEAE atópase publicado na páxina web http://aero.uvigo.es/*gl/docencia/*exames<*br />
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000