Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Grao en Enxeñaría Aeroespacial
 Materias
  Informática: Informática
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas en aulas informáticas Asistencia e participación activa 5 CB1
CE3
CT3
CT4
CT5
CT8
Práctica de laboratorio Desenvolvemento de programas e documentos en que os estudantes reflicten as características dos traballos realizados. Os estudantes deben describir as tarefas e procedementos
desenvolvidos, mostrar os resultados ou observacións realizados, así como a análise e o procesamento de datos.
65 CB1
CE3
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas de avaliación que inclúen preguntas teóricas ou exercicios teóricos para resolver. Os e as estudantes deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia de forma autónoma. 20 CB1
CE3
CT3
CT4
CT5
CT8
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas de avaliación que inclúen actividades e problemas ou exercicios prácticos para resolver. Os e as estudantes deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia de forma autónoma. 10 CB1
CE3
CT3
CT4
CT5
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Avaliación xuño-xullo:

O sistema de avaliación de xuño-xullo é o mesmo que en decembro-xaneiro,
manténdose as cualificacións obtidas correspondentes á resolución de
problemas e/ou exercicios e de asistencia e participación.

Estudantes non-asistentes ás clases presenciais poden realizar un exame tanto en decembro como en xullo que cobre 100% da nota final.

Datas avaliación: o calendario de exames atópase publicado na páxina web http://aero.uvigo.es/gl/docencia/exames
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000