Guia docente 2023_24
Facultade de Educación e Traballo Social
Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
 Materias
  Educación de Adultos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Valorarase a actitude e implicación do alumnado sobre a situación obxecto de análise. 10 A4
B2
B3
C12
C13
D4
Traballo tutelado Valorarase a actitude e implicación do alumnado no proceso de realización de diversos traballos, así coma polo resultado acadado. 40 A1
A3
B4
C1
C2
C7
C9
D1
D5
Resolución de problemas Valorarase a implicación e participación do alumnado no desenvolvemento de actividades de aula. 30 A3
B2
C3
D1
D3
D4
Seminario Valorarase a implicación, participación e traballo realizado polo alumnado no seminario. 20 A4
B4
C1
C2
C12
D4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha/s
proba/s de avaliación, ao redor dos contidos nucleares da materia, coa data tope
que marque o calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da puntuación e os seus pormenores e
características serán concretadas polo profesorado ao alumnado cando realice a consulta.

As datas dos exames oficial, horarios, etc. poden consultarse na web do mestrado: http://masterdiversidade.webs.uvigo.es/gl/

O lugar de publicación das calificacións e de revisión será o taboeiro de anuncios do despacho do profesorado responsable e/ou a Plataforma utilizada para teledocencia nesta materia. A hora de revisión sinalarase no listado de calificacións exposto a partir da data oficial determinada na web do mestrado: http://masterdiversidade.webs.uvigo.es/gl/docencia/exames/

As partes da materia superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de
avaliación na 2ª, considerándose, polo tanto, como aprobadas nese curso
académico.

Máis información sobre o proceso de avaliación así como
sobre o tipo de proba/s, as orientacións para a realización, data de entrega,
etc. será facilitada baixo demanda do alumnado que precise, ao non poder
superar a materia por avaliación contiua.

OUTRAS OBSERVACIÓNS

En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social, esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT).

Coa finalidade de favorecer a conciliación da vida laboral e a formación académica, os contidos, planificación, recursos metodolóxicos e sistema de avaliación adaptaranse para educadores en exercicio que acrediten un horario incompatible con las clases presenciales; en todo caso, garantizando a consecución das competencias e resultados de aprendizaxe establecidos neste documento. Abrirase un cartafol específico na plataforma Moovi na cal se informará das tarefas e probas de avaliación que guiarán o desenvolvemento desta materia para este alumnado.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000