Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos
 Materias
  Dificultades de Aprendizaxe e Intervención Baseada nos Procesos de Atención e Planificación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Valoración da participación activa do estudante na discusión de documentos científicos, casos ou outras actividades propostas na aula 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CG2
CE1
CE4
CT2
CT3
CT5
Traballo tutelado Avaliación dos exercicios ou proxectos realizados na aula e/ou das actividades autónomas do estudante 40 CB1
CB2
CB3
CG1
CG2
CE1
CE2
CE3
CT1
CT2
CT3
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Elaboración e presentación escrita e oral de informes, por parte dos estudantes, relacionados cos contidos e/ou procedementos do módulo correspondente e derivados do traballo autónomo 40 CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG5
CE2
CE4
CE5
CE6
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia será necesario que os estudantes obteñan en cada proba ou actividade obxecto de avaliación como mínimo o 50% da cualificación nese apartado

O alumnado que non entregue en prazo os traballos requeridos para a avaliación continua ou non supere algunha das actividades poderá presentarse a unha proba de avaliación, que se celebrará no período oficial establecido, acorde ao programa da materia. 

Haberá unha segunda convocatoria no mes de xullo na que se avaliarán as competencias non adquiridas polo estudante durante o curso académico.

As partes da materia superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de avaliación na 2ª, considerándose aprobadas, polo tanto, nese curso académico.

As datas  oficiais das probas de avaliación poden consultarse na web do Máster e no Espazo Común Alumnado do Máster en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos: https://moovi.uvigo.gal/course/view.php?id=4217


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000