Guia docente 2023_24
Facultad de Educación y Trabajo Social
Grao en Traballo Social
 Materias
  Ética e traballo social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario A dinámica de seminario implica (A) responsabilidade na presentación de lecturas (Mínimo 1 presentación) (25%), e (B) Resolución de Exercicios e participación na discusión na aula con contribucións significativas para a comprensión da materia (Mínimo 1 Entrega) (25%). 50 A1
A2
A3
A4
A5
B2
B3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C8
C9
C10
C13
C14
C15
C16
C17
C19
C22
C23
C24
C25
D1
D2
D3
D8
D9
D10
D11
D12
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D21
D22
D23
D24
Exame de preguntas de desenvolvemento Comentario de texto sobre unha cuestión relevante da materia.
25 A1
A2
A3
A4
A5
B5
B6
C21
C22
C24
D1
D2
D3
D8
D9
D16
D18
D20
Resolución de problemas e/ou exercicios Resposta a cuestións deseñadas para amosar a capacidade de relación e comprensión dos principais conceptos da materia.
25 A1
A2
A3
A4
A5
B6
D1
D2
D8
D9
D10
D16
D17
D18
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado NON-PRESENCIAL, isto é, aquel que non cumpra os requisitos mínimos de asistencia (un 80% ás sesións) realizará as probas do exame final, co seguinte criterio de cualificación:

PROBAS DE RESPOSTA LONGA/COMENTARIO---50%

PROBAS DE RESPOSTA CURTA---50%

A 1ª convocatoria, no caso de non superar a materia, non consta no expediente académico. A cualificación faise efectiva en xullo.

As partes da materia superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de avaliación na 2ª, considerándose, polo tanto, como aprobadas nese curso académico

Segundo a normativa vixente, con independencia da súa asistencia ou non ás
clases o alumnado gozará de condicións equivalentes de avaliación.

A comezos de curso os estudantes deberán ter debidamente cumprimentados os datos persoais da plataforma (incluíndo correo-e e fotografía dixital).

As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da facultade (http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php) no espazo 'Exames.'

a. En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social, esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT)

b.“Coa finalidade de favorecer a conciliación da vida laboral e a formación académica, os contidos, planificación, recursos metodolóxicos e sistema de avaliación adaptaranse para alumnado do curso ponte garantindo, en todo caso, a consecución das competencias e resultados de aprendizaxe establecidos neste documento. Abrirase un cartafol específico na plataforma Moovi na cal se informará das tarefas e probas de avaliación que guiarán o desenvolvemento desta materia para alumnado do curso ponte ou profesionais en exercicio”.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000