Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Filosofía: Filosofía social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Presentación e debate dun tema da materia a partir da análise dun documento escrito ou gráfico. 25. CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CG5
CE1
CE5
CT1
CT3
Traballo tutelado Avaliación do proceso,resultados e presentación dun traballo de iniciación á investigación. 35 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CE11
CT1
CT2
CT3
CT18
Exame de preguntas de desenvolvemento Realización dun exame no que se plasme que se entenderon os contidos fundamentais da materia. Hasta 4 puntos. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CT1
CT2
CT3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Sobre o traballo tutelado :O comenzo do curso o alumnado e a profesora decidirán se este traballo se fai de maneira individual ou en grupo, e, se o traballo en grupo pode sustituir o examen,   o traballo tutelado entón  pasaría a ser avaliado cunha cualificación do 70%. De ser así, o traballo debe ser feito  en grupos de non mais de 4 persoas , debe ser exposto na aula, e na exposicion deben participar todo o alumnado que forma dito grupo. O traballo debe abordar unha gran porcentaxe  dos contidos do programa da materia. Se alguhna persoa non participa na elaboración e na exposición do traballo , esta  deberá facer o exame escrito. Nesta modalidade o alumnado traballará  tres dos libros que aparecen na Bibliografia , e farán  unha exposicion sobre os mesmos en grupos de 4 persoas. Esta actividade terá un peso  dun 30%.

Alumnado non presencial: Realización dun traballo relacionado cos contidos da materia e resumo de dous libros que aparecen na Bibliografia da materia. : ata 4 puntos. Para facer media é preciso obter, polo menos, 2 puntos.

Realización dun exame: ata 6 puntos. Para facer media é preciso obter 3 puntos.

Para ambas modalidades de avaliación,  as partes da materia superadas na 1ª oportunidade,
non serán obxecto de avaliación na 2ª, considerándose, polo tanto, como
aprobadas nese curso académico

As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da facultade ( http://fcce.uvigo.es/es/) no espazo"datas exames"

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000