Guia docente 2020_21
Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Idioma estranxeiro: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE11
CE13
CE15
CE16
CE23
CE43
CE50
CE51
CE52
CE61
CE62
CE63
CE64
CE67
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Resolución de problemas de forma autónoma A participación activa e implicación na resolución de exercicios e actividades didácticas serán obxecto de avaliación continua. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE11
CE13
CE15
CE16
CE23
CE43
CE50
CE51
CE52
CE62
CE63
CE64
CE67
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Presentación Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo.
40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE11
CE13
CE15
CE16
CE23
CE43
CE50
CE51
CE52
CE62
CE63
CE64
CE67
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizaranse probas sobre os contidos teóricos e prácticos da materia. 40 CB2
CB3
CB4
CB5
CE11
CE50
CE51
CT1
CT2
CT4
CT7
CT13
CT14
CT16
CT18
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Aqueles estudantes que, por causa xustificada, NON poidan ASISTIR regularmente, deberán presentarse a unha proba escrita e a unha proba oral en francés. Estas probas versarán sobre os contidos da asignatura e cada unha delas puntuará o 50% da nota final. Na convocatoria de xulio, únicamente se avaliarán as competencias ou actividades non superadas na convocatoria correspondente ao seu cuatrimestre.
Data do exame, consultar na web da facultade.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000