Guia docente 2023_24
Facultad de Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Lingua estranxeira a través da literatura infantil ou xuvenil: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento coas actividades autónomas do estudante.
10 A1
A2
A3
A4
A5
C42
C43
C44
C46
C48
C49
C50
C51
C52
D1
D2
D3
D4
D12
D13
D14
D15
D16
D18
D20
D21
Presentación
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...Pódese levar a cabo de xeito individual ou en grupo.
30 B11
C43
C44
C46
C48
C49
C50
C51
C52
D1
D2
D7
D9
D11
D12
D13
D14
D18
D20
D21
Práctica de laboratorio Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 40 B7
C42
C43
C44
C46
C48
C49
C50
C51
C52
D1
D2
D4
D12
D13
D14
D16
D18
D20
D21
Exame de preguntas de desenvolvemento Avaliación continua (en francés): Realización de exercizos e actividades nas áreas de léxico, gramática, comprensión oral e escrita e produción oral e escrita. 20 C42
C43
C44
C46
C48
C49
C50
C51
C52
D1
D2
D4
D13
D14
D15
D16
D18
D20
D21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social, esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT).

Coa finalidade de favorecer a conciliación da vida laboral e a formación académica, os contidos, planificación, recursos metodolóxicos e sistema de avaliación adaptaranse para alumnado do curso ponte garantindo, en todo caso, a consecución das competencias e resultados de aprendizaxe establecidos neste documento. Abrirase un cartafol específico na plataforma Moovi na cal se informará das tarefas e probas de avaliación que guiarán o desenvolvemento desta materia para alumnado do curso ponte ou profesionais en exercicio.

Aqueles estudantes que, por causa xustificada, NON poidan ASISTIR regularmente, deberán presentarse a unha proba escrita e a unha proba oral en francés. Estas probas versarán sobre os contidos da materia e cada unha delas puntuará o 50% da nota final. 

As partes da materia superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de avaliación na 2ª, considerándose, polo tanto, como aprobadas nese curso académico. 

As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da facultade no espazo 'datas exames'.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000