Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Psicoloxía: Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas Número de acertos ao que se descontará o numero de erros dividido entre tres.
Isto multiplicarase por dez e o resultado desta operación divídese polo número de preguntas da proba.
50 CG1
CG8
CE7
CE8
CE9
CE16
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba na que o alumnado debe solucionar unha
serie de problemas e/ou exercicios nun
tempo/condicións establecido/as polo profesor.
Deste xeito, o alumno/a debe aplicar os coñecementos que adquiriu. A aplicación desta técnica pode ser presencial ou non presencial.
Pódense empregar diferentes ferramentas para
aplicar esta técnica como, por exemplo, chat,
correo, foro, audioconferencia,
videoconferencia, etc.
25 CG2
CG10
CE7
CE8
CE9
CE16
CE18
CE19
CE60
CT1
CT2
CT7
Práctica de laboratorio Probas para a avaliación que inclúen
actividades, problemas ou exercicios prácticos
a resolver. Os alumnos deben dar resposta á
actividade presentada, aplicando os
coñecementos teóricos e prácticos da materia.
15 CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22
CE60
CT1
CT2
CT7
Cartafol/dossier Compilación da información sobre os traballos feitos durante o seu periodo de formación 10 CG8
CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18
CT1
CT2
CT7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación dos traballos prácticos realizarase mediante a utilización da ferramenta E-rubrica. Para superar a materia é necesario ter unha nota mínima de 5 na parte teórica e 5 nos traballos. O alumnado non asistente terá que  entregar todos os traballos prácticos, realizar o exame tipo test e un exame do traballo de aula. As actividades non superadas durante o cuadrimestre poderán ser recuperadas na convocatoria de xullo, manténdose as puntuacións previamente conseguidas. Ver datas dos exames na páxina web da Facultade. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000