Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte
 Materias
  Patrocinio e márketing deportivo
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
B1 Capacitar ao alumnado para a administración e dirección de todo tipo de entidade ou organización deportiva
B2 Favorecer o contacto directo co sector deportivo
B3 Ofrecer unha visión integradora dos distintos subsistemas que configuran o sistema organización/empresa no sector deportivo
C1 Especializarse na xestión empresarial do sector deportivo, tanto na súa vertente pública como privada
C2 Coñecer a importancia do xestor deportivo e o seu amplo abano de ocupación: clubs deportivos, federacións, xinasios, instalacións deportivas, padroados de deportes, empresas privadas, administracións públicas, etc...
C4 Aproveitar os novos desafíos que ofrecen os grandes eventos deportivos como acontecementos de carácter global.
C5 Manexar un conxunto variado de métodos de investigación dirixidos a resolver asuntos relativos á xestión do sector deportivo.
C6 Adquirir coñecementos sobre os distintos procesos, procedementos e prácticas de xestión empresarial
C7 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000