Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Xestión empresarial do deporte
 Materias
  Planificación estratéxica
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
B1 Capacitar ao alumnado para a administración e dirección de todo tipo de entidade ou organización deportiva
B2 Favorecer o contacto directo co sector deportivo
B3 Ofrecer unha visión integradora dos distintos subsistemas que configuran o sistema organización/empresa no sector deportivo
B4 Coñecer e comprender a evolución do deporte dende o seu compñente económico-empresarial
C1 Especializarse na xestión empresarial do sector deportivo, tanto na súa vertente pública como privada
C2 Coñecer a importancia do xestor deportivo e o seu amplo abano de ocupación: clubs deportivos, federacións, xinasios, instalacións deportivas, padroados de deportes, empresas privadas, administracións públicas, etc...
C3 Ofrecer aos profesionais da xestión deportiva novos métodos de traballo aplicables á súa actividade laboral.
C7 Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa
C9 Coñecer a relación entre a empresa e a súa contorna avaliando a súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sostenibilidade empresarial
D1 Capacidade de traballo nos diferentes contextos do ámbito deportivo de forma autónoma e con iniciativa.
D2 Capacidade de traballo en equipo, desenvolvendo habilidades de liderado e de relación interpersoal.
D3 Capacidade para traballar en ambientes de presión.
D4 Capacidade de aplicar o coñecemento á práctica.
D5 Compromiso ético e de responsabilidade social.
D6 Habilidades de comunicación verbal e non verbal.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000