Guia docente 2017_18
Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde
 Materias
  Turismo de Natureza e Ecoturismo
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Será necesario realizar un exame de control na data fixada para iso no mes de xaneiro (de carácter obrigatorio). Para superar a materia é de carácter obrigatorio entregar os 3 bloques de actividades, así como realizar o exame, obtendo un mínimo de 4 en cada unha das partes e unha nota media igual ou superior a 5. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG8
CE1
CE3
CE13
CE15
Resolución de problemas e/ou exercicios O alumno deberá entregar tres bloques de actividades ao longo do cuadrimestre a través da plataforma faitic, menú EXERCICIOS (no cartafol correspondente). 90 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG8
CG11
CG12
CG13
CE1
CE3
CE13
CE15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En caso de non superar a materia na primeira convocatoria (marzo) o
alumno deberá de entregar de novo as actividades non entregadas ou non
superadas na convocatoria de xullo (data límite de entrega o mesmo día do
exame, vía FAITIC, no cartafol correspondente). Igualmente deberá
repetir o exame na data fixada en xullo en caso de non superar ou non
presentarse ao exame de marzo.

Data de exame da primeira convocatoria a indicada no calendario do oficial de exames do master.

Data de exame da segunda convocatoria a indicada no calendario oficial de exames do master.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000