Educational guide 2020_21
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Técnicas operativas estatísticas
   Recomendacións


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estatística: Estatística/O04G020V01204
Matemáticas: Matemáticas/O04G020V01104
Econometría/O04G020V01304
 
Outros comentarios
Utilizarase a plataforma de docencia virtual FAITIC ou o Campus Remoto da Universidade de Vigo, onde estarán a disposición dos estudantes matriculados o material necesario para o desenvolvemento da materia. Ademais, condutas inadecuadas, contrarias e prexudiciais á convivencia e a súa corrección levarán que o/os estudante/s responsable/s serán avaliados polo método de avaliación NON continua, así como as correspondentes accións disciplinarias que se consideren oportunas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000