Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Empresa: Matemática das operacións financeiras
   Contidos
Tema Subtema
1. Conceptos básicos: lóxica da valoración financeira e operación financeira 1.1. Valor do diñeiro no tempo
1.2. Capital financeiro
1.3. Comparación e elección de capitais financeiros
1.4. Lei financeira
1.4.1. Lei financeira de capitalización
1.4.2. Lei financeira de desconto
1.5. Suma financeira de capitais financeiros
1.6. Operación financeira
1.6.1. Concepto
1.6.2. Elementos
1.6.3. Clasificación
1.7. Reserva matemática nunha operación financeira
1.7.1. Concepto
1.7.2. Métodos de cálculo
2. Operacións financeiras de capitalización 2.1. Leis financeiras de capitalización
2.2. Capitalización simple
2.2.1. Concepto
2.2.2. Formulación matemática
2.2.3. Interese simple
2.2.4. Tipos de interese
2.2.5. Liquidación de intereses nunha conta corrente
2.3. Capitalización composta
2.3.1. Concepto
2.3.2. Formulación matemática
2.3.3. Interese composto
2.3.4. Tipos de interese
2.4. Comparación de montantes en capitalización simple e composta
2.5. Reserva matemática dunha operación financeira de capitalización
2.5.1. Cálculo polo método retrospectivo
2.5.2. Cálculo polo método prospectivo
3. Operacións financeiras de desconto 3.1. Leis financeiras de desconto
3.2. Desconto simple comercial
3.2.1. Concepto
3.2.2. Formulación matemática
3.2.3. Desconto simple
3.2.4. Tipos de desconto
3.3. Desconto bancario
3.3.1. Concepto
3.3.2. Modalidades
3.3.3. Desconto dun efecto
3.3.4. Desconto dunha remesa de efectos
3.4. Vencimientos
3.4.1. Vencimiento común
3.4.2. Vencimiento medio
4. Rendas financeiras 4.1. Concepto
4.2. Elementos dunha renda
4.3. Tipos de rendas
4.4. Valoración financeira dunha renda
4.4.1. Valor actual
4.4.2. Valor final
4.4.3. Relación entre valor actual e valor final
4.5. Valoración de rendas constantes
4.5.1. Rendas temporais
4.5.2. Rendas perpetuas
4.6. Valoración de rendas variables
4.6.1. Rendas temporais
4.6.2. Rendas perpetuas
4.7. Rendas financeiras equivalentes
5. Operacións financeiras de préstamo 5.1. Concepto
5.2. Clasificación
5.3. Tipos de interese
5.4. Formas de amortizar un capital
5.4.1. Amortización a prazo fixo
5.4.2. Amortización normal ou americana
5.4.3. Amortización sucesiva
5.5. Métodos de amortización sucesiva: casos particulares
5.5.1. Método de amortización francés
5.5.2. Método de amortización con termos crecentes en progresión xeométrica
5.5.3. Método de amortización italiano
5.6. Préstamos con carencia
5.7. Préstamos con cancelación anticipada
5.8. Préstamos indizados
6. Operacións financeiras de constitución 6.1. Concepto
6.2. Clasificación
6.3. Formas de constituír un capital
6.4. Casos particulares en modalidade prepagable
6.4.1. Termos constitutivos constantes
6.4.2. Termos constitutivos crecentes en progresión xeométrica
6.4.3. Cotas de constitución constantes
6.5. Casos particulares en modalidade pospagable
6.5.1. Termos constitutivos constantes
6.5.2. Termos constitutivos crecentes en progresión xeométrica
6.5.3. Cotas de constitución constantes
7. Custo e rendemento das operacións financeiras 7.1. Operacións financeiras simples
7.2. Operacións financeiras compostas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000