Guia docente 2023_24
Facultade de Dereito
Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría - Ourense
 Materias
  Práctica Penal I
   Contidos
Tema Subtema
BLOQUE I DEREITO PENAL SUSTANTIVO
Tema I. TIPOS DE INFRACCIÓNS PENAIS 1. Delitos graves, menos graves e leves. 2. Dolo e imprudencia
Tema II. AS CONSECUENCIAS XURÍDICAS DO DELITO 1. As penas e as medidas de seguridade. 2. A súa aplicación.
Tema III. CULPABILIDADE 1. A imputabilidade. 2. A esixencia dun comportamento distinto. 3. O coñecemento da prohibición. 4. As causas de exclusión da culpabilidade
Tema IV. A RESPONSABILIDADE PENAL DAS
PERSOAS XURÍDICAS
1. Consideracións previas. 2. Criterios de atribución. 3. As consecuencias xurídicas.
BLOQUE II DEREITO PROCESUAL PENAL
Tema I. ESTRUCTURA DO PROCESO PENAL E OS SEUS PRINCIPIOS INFORMADORES. 1. Principios constitucionais de dereito penal e proceso penal. Especial referencia á presunción de inocencia e principio acusatorio. 2. Estructura do proceso penal. Fases do proceso e as súas características. 3. Tipos de procedementos penais: ordinarios e especiais. A súa determinación.
Tema II. OS SUXEITOS E O OBXECTO DO
PROCESO PENAL.
1. O órgano xurisdiccional. A competencia no proceso penal. 1.1. Criterios de determinación da competencia (obxectiva, funcional e territorial). A conexión. 1.2. Tratamento procesual da competencia. 2. As partes no proceso penal. 2.1. As partes acusadoras no proceso penal. 2.2. As partes acusadas no proceso penal. 2.3. O actor civil. 2.4. O responsable civil. 2.5. A intervención do avogado no proceso penal. O avogado como representante. 2.6. Actos de comunicación. 3. O obxecto do proceso penal. Pretensión penal e pretensión civil.
Tema III. A INCOACIÓN DO PROCESO PENAL. FORMAS DE INCOACIÓN DO PROCESO PENAL. 1. Denuncia. 2. Querella. 3. Atestado policial. 4. Incoación de oficio.
Tema IV. FASE DE INSTRUCCIÓN. 1. A instrucción preliminar da Policía Xudicial e do Ministerio Fiscal. Intervención do avogado. 2. A instrucción xudicial. Sumario. Dilixencias previas. Dilixencias urxentes. 3. As dilixencias de investigación. 3.1. Recoñecemento e identificación do imputado. a) Recoñecemento en roda, fotográfico, dactiloscópico e por marcadores de ADN. b) Determinación das circunstancias personais do imputado. 3.2. Dilixencias sobre o corpo do delito. Autopsia. Recollida e conservación
do instrumento e efectos do delito. 3.3. Inspección ocular. 3.4. Inspeccións corporais. 3.5. Declaración do imputado. 3.6. Declaracións testificais. 3.7. O careo. 3.8. A pericia na instrucción. 3.9. Confidentes policiais. 3.10. Análises alcoholimétricos. 3.11. As medidas de investigación tecnolóxicas. 4. Dilixencias de investigación reservadas ao Xuiz instructor. 4.1. Intervención das comunicacións personais. 4.2. Entrada e rexistro en lugar pechado. 4.3. Intervencións corporais. 4.4.
Axentes encubiertos. 4.5. Circulación e entrega vixiada de drogas.
Tema V. AS MEDIDAS CAUTELARES. 1. Medidas cautelares personais. 1.1. A detención. a) Dereitos do detido. b) Asistencia ao detido. b.1. Asistencia nas dependencias dos corpos de seguridade. Art. 520.6 a) y b). b.2. Asistencia en dependencias xudiciais. b.3. Comparecencia do art. 523. c) Habeas corpus. 1.2. A prisión provisional. 1.3. A libertade provisional. 1.4. Outras medidas cautelares personais. 2. Medidas cautelares reais. 2.1. Medidas cautelares tendentes á conservación dos efectos e instrumentos do delito. 2.2. Medidas cautelares tendentes ao aseguramento das responsabilidades pecuniarias. A fianza e os embargos. 3. Medidas de protección da víctima. Especial referencia á orde de protección.
Tema VI. A PENA.
Tema VII. A PROBA NO PROCESO PENAL. 1. A proba no xuizo oral e os seus principios informadores. 2. A proba anticipada e preconstituida. 3. Medios de proba no proceso penal. Especial referencia á proba indiciaria. 4. Proba prohibida e proba ilícita. 5. Valoración da proba. Presunción de inocencia e principio in
dubio pro reo.
Tema VIII. A SENTENZA E OS SEUS EFECTOS NO PROCESO PENAL. 1. A sentenza: cousa xulgada. Firmeza. 2. Sentenza condenatoria. 3. Sentenza absolutoria e os seus efectos. 4. Indulto. 5. Responsabilidade civil.
Tema IX. OS RECURSOS NO PROCESO PENAL
Tema X. OS PROCESOS PENAIS ORDINARIOS. ESTUDO ESPECÍFICO.
Tema XI. PROCESOS ESPECIALES.
Tema XII. COOPERACIÓN XURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000