Educational guide 2023_24
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito financeiro e tributario II
   Contidos
Tema Subtema
I.- INTRODUCIÓN 1.- O sistema tributario español. Evolución histórica. Situación actual
II.- IMPOSTOS DIRECTOS 2.- Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
3.- Imposto sobre Sociedades
4.- Imposto sobre a Renda do Non Residentes
5.- Imposto sobre o Patrimonio
6.- Imposto sobre Sucesións e Doazóns
III.- IMPOSTOS INDIRECTOS 7.- Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados
8.- Imposto sobre o Valor Engadido
9.- Impostos Especiais
10.- Outros impostos indirectos
IV.- TRIBUTOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 11.- Tributos propios
12.- Tributos cedidos
V.- IMPOSTOS DAS CORPORACIÓNS LOCAIS 13.-Imposto sobre Bens Inmobles
14.- Imposto sobre Actividades Económicas
15.- Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
16.- Imposto sobre Instalacións, Construcións e Obras
17.- Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000