Guia docente 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito: Dereito romano
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Resultados de aprendizaxe: Coñecer e saber analizar desde un punto de vista teórico e práctico as fontes e institucións do Dereito romano. Manexar toda a terminoloxía e o vocabulario xurídico. 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE13
CE14
Presentación Resultados de aprendizaxe: Coñecer e saber analizar desde un punto de vista teórico e práctico as fontes e institucións do Dereito romano. Manexar toda a terminoloxía e o vocabulario xurídico. 15 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE13
CE14
CT1
CT4
CT5
Lección maxistral Exame final sobre o contido da materia.
Resultados de aprendizaxe: Coñecer e saber analizar desde un punto de vista teórico e práctico as fontes e institucións do Dereito romano. Manexar toda a terminoloxía e o vocabulario xurídico.
60 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CE13
CE14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS: E
obrigatorio obter 2 pontos no exame escrito de primeira convocatoria
(20%) para a suma das cualificacións de os Casos prácticos da avaliación continua, e/ou
exercicios e Presentacións/exposicións (80%). Competencias que se avalían: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG4, CE13, CE14, CT1, CT4, CT5. Resultados de Aprendizaxe: Coñocer e saber analizar desde un punto de vista teórico y e práctico as fontes e institucións do Dereito Romano. Manexar toda a terminoloxía e o vocabulario xurídico.

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS: un único exame
escrito que dá dereito a acceder ao 100% da nota. Competencias que se avalían: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG4, CE13, CE14, CT1, CT4, CT5. Resultados de Aprendizaxe: Coñocer e saber analizar desde un punto de vista teórico y e práctico as fontes e institucións do Dereito Romano. Manexar toda a terminoloxía e o vocabulario xurídico.

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA: un único exame
escrito que dá dereito a acceder ao 100% da nota. Competencias que se avalían: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG4, CE13, CE14, CT1, CT4, CT5. Resultados de Aprendizaxe: Coñocer e saber analizar desde un punto de vista teórico y e práctico as fontes e institucións do Dereito Romano. Manexar toda a terminoloxía e o vocabulario xurídico.

As
datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias
son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola
Xunta de Facultade para o curso 2020-21.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000