Educational guide 2023_24
Facultade de Historia
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
 Materias
  Tecnoloxías SIG para o Inventario do Patrimonio Cultural
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Estudo de casos Proba nas Unidades Didácticas 2 e 3 na que se presenta unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dos diferentes factores
involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da situación, etc.
Os resultados de aprendizaxe avaliados refírense á capacidad para o deseño de bases de datos, cartografía, así como para a xestión e redacción de metadatos.
20 A2
B2
C5
C6
D4
D8
Estudo de casos Proba na Unidade Didáctica 4 na que se presenta unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dos diferentes factores
involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da situación, etc.
Os resultados de aprendizaxe avaliados refírense á capacidad para o deseño de bases de datos, cartografía, así como para a xestión e redacción de metadatos.
20 A2
B2
C5
C6
D4
D8
Traballo O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son a capacidade de xestionar grandes cantidades de datos documentais en diversos formatos, para que cooperen na labor común de xestión do patrimonio cultural.
40 A2
B2
C5
C6
D4
D8
Exame de preguntas obxectivas Proba na Unidade Didáctica 1 de preguntas obxectivas de tipo teórico (tipo test ou de resposta curta) na que os estudantes teñen que demostrar a súa comprensión nos contidos más teóricos da materia. 10 A2
B2
C5
C6
D4
D8
Exame de preguntas obxectivas Proba na Unidade Didáctica 5 de preguntas obxectivas de tipo teórico (tipo test ou de resposta curta) na que os estudantes teñen que demostrar a súa comprensión nos contidos más teóricos da materia. 10 A2
B2
C5
C6
D4
D8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Segundo
o establecido no “Regulamento sobre a avaliación, a cualificación e a
calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado da Universidade
de Vigo
”, do 2023, existen dous sistemas de avaliación que o alumnado
poderá elixir: o preferente, que se aplicará por defecto, de “avaliación
continua
” (probas e actividades diversificadas que teñen lugar ao longo do
cuadrimestre), e o denominado de “avaliación global” (exames e/ou
entrega de traballos/exercicios a realizar nas datas oficiais de avaliación
establecidas no calendario académico), que deberá ser expresamente solicitado
polo alumnado interesado, e comunicado ao profesorado responsable no prazo
máximo de 31 días desde o início do cuadrimestre.

As
probas de “avaliación global” desta materia consistirán no seguinte: exame de preguntas obxectivas (20%), estudo de caso (40%), e traballo (40%). 

O
alumnado ten dúas convocatorias/oportunidades de avaliación. A primeira lévase
a cabo durante o cuadrimestre de docencia. A segunda (ou de 2ª oportunidade)
realizaráse no mes de xullo, para o cal habilitarase de novo o acceso á
plataforma docente.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000