Guia docente 2020_21
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Paleografía
   Competencias
Código Descrición
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG3 Obter as habilidades necesarias para rexistrar, analizar e interpretar a información relevante de índole xeográfica e histórica
CG6 Aplicalas no contexto do futuro académico e/ou profesional; e crear as bases para futuros estudos de postgrao, especializados e/ou multi-disciplinares
CE17 Capacidade de ler textos historiográficos e documentos orixinais na propia lingua así como de transcribir, resumir e catalogar información de forma pertinente
CE18 Coñecemento e habilidade para usar os instrumentos de recompilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de arquivo e referencias electrónicas
CE23 Capacidade de identificar e utilizar apropiadamente fontes de información para a investigación histórica
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Aplicación dos coñecementos
CT5 Capacidade de xestión da información e o coñecemento
CT6 Resolución de problemas e toma de decisións.
CT7 Capacidade de razoamento crítico
CT9 Traballo en equipo en diversos contextos
CT11 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CT14 Motivación pola calidade
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000