Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia: Fontes de información en humanidades
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
B6 Aplicalas no contexto do futuro académico e/ou profesional; e crear as bases para futuros estudos de postgrao, especializados e/ou multi-disciplinares
C6 Coñecemento e aplicación dos principais métodos e técnicas de investigación xeográfica
C7 Uso correcto da información xeográfica como instrumento de interpretación dos sistemas territoriais
C18 Coñecemento e habilidade para usar os instrumentos de recompilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de arquivo e referencias electrónicas
C23 Capacidade de identificar e utilizar apropiadamente fontes de información para a investigación histórica
C30 Coñecemento das principais fontes literarias e documentais da Historia da arte
C32 Coñecemento práctico dos procesos básicos da metodoloxía científica en Historia da Arte
C34 Coñecementos instrumentais aplicados á Historia da Arte
D1 Capacidade de análise e síntese
D4 Comunicación oral e escrita no idioma propio
D5 Capacidade de xestión da información e o coñecemento
D6 Resolución de problemas e toma de decisións.
D7 Capacidade de razoamento crítico
D9 Traballo en equipo en diversos contextos
D11 Capacidade de aprendizaxe autónoma
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000