Guia docente 2023_24
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia: Introdución á etnoloxía
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 2 0 2
 
Lección maxistral 23 25 48
Eventos científicos 2 2 4
Traballo tutelado 0 30 30
Prácticas con apoio das TIC 6 5 11
Resolución de problemas 0 13 13
 
Seminario 7 5 12
 
Exame de preguntas obxectivas 1 8 9
Resolución de problemas e/ou exercicios 3 7 10
Traballo 6 0 6
Observación sistemática 0 5 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000