Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos Valorarase a participación individualmente na resolución ou debates sobre as temáticas propostas

Resultados de aprendizaxe previstos acadar: AR1, AR2 y AR3
10 CG3
CE8
CT1
CT3
CT8
Traballo tutelado Avaliarase a proposta de proxecto ou actividade investigadora en canto a súa novidade, relevancia e grao de desenvolvemento. Tamén se terá en conta a calidade do documento final e a exposición da actividade proposta.

Resultados de aprendizaxe previstos acadar: AR3
30 CB1
CG3
CG4
CE2
CE8
CE11
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
Exame de preguntas obxectivas Realización dun test de preguntas curtas obtidas dos aspectos máis asalientables das distintas actividades feitas na materia

Resultados de aprendizaxe previstos acadar: AR1 e AR2
60 CB1
CG3
CG4
CE2
CE8
CE11
CT1
CT3
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para aqueles alumnos/as que desenvolvan paralelamente unha actividade profesional fora do ámbito universitario (debidamente acreditada mediante copia oficial do contrato de traballo), a avaliación recairá nos apartados de traballo tutelado que terán que desenvolver de forma individualizada (70%) e a da proba de tipo test (30%).

Casos particulares serán revisados de forma especial, a condición de que o responsable/s da materia consideren que o alumno/a adquira as competencias específicas da materia.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000