Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Preparación, Transformación e Diversificación na Industria dos Alimentos
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. (CB6 memoria)
  CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análise, síntese e xestión da información para contribuir á organización e planificación de actividades de investigación no eido agroalimentario e do medio ambiente.
   CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo, sexan ou non de carácter multidisciplinar, en contextos tanto nacionais como internacionais, recoñecendo a diversidade de puntos de vista, así como o poso das distintas escolas ou formas de facer.
    CG6 Que os estudantes sexan capaces de entende-la proxección social da ciencia.
     CE2 Profundizar no coñecemento das técnicas de obtención, rexistro, procesado, validación e análises de datos de campo e laboratorio e aplicalas no I+D+i nos eidos ambiental e agroalimentario.
      CE5 Coñecer e comprender os procesos tecnolóxicos de produción, transformación e conservación de alimentos, con especial atención ao I+D+i de novas tecnoloxías respetuosas coa calidade dos alimentos e o medio ambiente.
      • saber
      • saber facer
      CE9 Capacidade para investigar e desenvolver novos procesos de fabricación e conservación de alimentos.
      • saber
      • saber facer
      CE10 Capacidade para investigar, deseñar e desenvolver novas técnicas de extracción, concentración, purificación e análise de componentes naturais, engadidos ou contaminantes nos alimentos e os ecosistemas.
      • saber
      • saber facer
      CT1 Capacidade de análise, organización e planificación
      • saber facer
      • Saber estar / ser
      CT2 Liderado, iniciativa e espíritu emprendedor
      • saber facer
      • Saber estar / ser
      CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e extranxeira
       CT4 Capacidade de aprendizaxe autónomo e xestión da información
        CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
         CT6 Capacidad de comunicación interpersonal
         • saber facer
         • Saber estar / ser
         CT7 Adaptación a novas situacións con creatividade e innovación
         • saber facer
         • Saber estar / ser
         CT8 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
         • saber
         • saber facer
         • Saber estar / ser
         CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
         • saber
         • saber facer
         • Saber estar / ser
         CT10 Tratamento de conflictos e negociación.
          CT11 Motivación poa calidade con sensibilidade hacia temas medioambientais
           Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000