Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Análise de Aromas en Alimentos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Os seminarios serán avaliados mediante a entrega das actividades expostas nos mesmos. 10
CB2
CG2
CE2
CE9
CE10
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
Traballo tutelado A avaliación deste ítem englobará a participación do alumno no desenvolvemento e elaboración do traballo, o contido do mesmo, a súa presentación e exposición oral. 60
CB2
CG2
CE2
CE9
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
Prácticas de laboratorio Valorarase a implicación do alumno na realización das prácticas e a súa destreza no laboratorio, ademais da memoria final das diversas prácticas realizadas. 30
CB2
CG2
CE2
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso ético: O alumno debe presentar un comportamento ético adecuado. No caso de comportamentos non éticos (copia, plaxio, uso de equipos electrónicos non autorizados, uso de dispositivos móviles durante as distintas sesións presenciais...), que impidan o desenvolvemento correcto das actividades docentes, considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia, nese caso a cualificación no curso académico actual será de suspenso (0).

Para aqueles alumnos que non poidan asistir as sesións presencias debido a motivos profesionais debidamente xustificados, se lle tratará de facilitar a nivel particular tódala información exposta nestas sesións. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000