Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Bioestadística e Deseño Experimental
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Avaliarase a calidade do material solicitado na entrega de casos prácticos.

Avaliaránse todos os resultados de aprendizaxe.
50 CB1
CB2
CE1
CE3
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
Traballo tutelado Avaliarase a calidade do mesmo así como a sua presentación.

Avaliaránse todos os resultados de aprendizaxe.
30 CB1
CB2
CE1
CE3
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
Lección maxistral Participación e asistencia mediante actividades presenciais.

Avaliaránse os resultados de aprendizaxe 1 e 2.
20 CB1
CB2
CE1
CE3
CT1
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Alumnos con responsabilidades laboráis

Considerarase por defecto que os alumnos seguen a materia nunha modalidade
normal na que teñen dispoñibilidade horaria para asistir ás actividades
docentes. No caso de alumnos que non poidan facelo, deberán poñerse en contacto
coa coordinadora da materia durante o primeiro mes de clase mediante correo
electrónico. Devanditos alumnos deberán aducir motivos razoables e probados
(normalmente de índole laboral) para tal elección e indicaráselle, en función
de cada caso, como deben cursar e examinarse das metodoloxías de Seminario e Traballo tutelado,

Compromiso ético

O alumno debe presentar un comportamento ético apropiado. No caso de
comportamentos non éticos (copia, plaxio, uso de equipos electrónicos non
autorizados, utilización de dispositivos de telefonía móbil durante as horas de
clase...), que impidan o desenvolvemento correcto das actividades docentes,
considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a
materia, nese caso a cualificación no curso académico actual será de suspenso
(0).

Gravación de imaxe e/ou audio

Salvo autorización expresa por parte do profesor, non estará permitida a
gravación, total ou parcial, tanto de son como de imaxe, das clases maxistrais,
seminarios ou prácticas da materia, conforme as previsións da Lei de Propiedade
Intelectual, da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e da
Lei Orgánica de Protección Civil do Dereito á Honra, á Intimidade Persoal e
Familiar e á Propia Imaxe. En función, no seu caso, do uso posterior que se lle
dese, a gravación non consentida pode dar orixe a responsabilidades civís,
disciplinarias, administrativas e, eventualmente, penais.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000