Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Nutrición
 Materias
  Composición de Alimentos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas A resolución dos boletíns de exercicios do Tema 1 ao Tema 10 suporá ata un 35% da nota final, que incluirá a presentación en tempo dos mesmos, así como os resultados obtidos nos mesmos. 35 A1
A5
B1
B4
C2
C8
C14
D1
D3
Resolución de problemas A resolución dos boletíns de exercicios do Tema 11 ao Tema 19 suporá ata un 35% da nota final, que incluirá a presentación en tempo dos mesmos, así como os resultados obtidos nos mesmos. 35 A1
A5
B1
B4
C2
C8
C14
D1
D3
Prácticas con apoio das TIC A interiorización dos contidos da materia avaliarase mediante a realización de cuestionarios tipo test que o alumno debe realizar ao final de cada tema, estes cuestionarios representarán un 30% da nota final. 30 A1
A5
B1
B4
C2
C8
C14
D1
D3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Consideracións sobre a Avaliación:
1. Os alumnos terán 3 oportunidades para realizar o cuestionario e mellorar a nota. Para efectos de avaliación terase en conta a nota máis alta alcanzada nos 3 intentos. O cuestionario autocorríxese, co cal, cada un saberá a súa puntuación inmediatamente.
2. A puntuación final obterase tras promediar as puntuacións alcanzadas en cada un dos cuestionarios e boletíns realizados. 
3. É condición indispensable para superar a materia obter un 5 sobre 10 na valoración de cada metodoloxía e ter entregadas todas as actividades docentes propostas. 
4. En caso de non alcanzar nalgunha das actividades propostas unha nota igual ou superior a 5, en
actas reflectirase unicamente a nota desa actividade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000