Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Botánica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Mediante unha proba escrita na que se combinan varias preguntas de resposta curta e unha de descrición e relación.

Resultados de aprendizaxe a avaliar: Ra1-2.
35 A3
A4
B1
C9
D2
D3
D4
D8
Seminario Participacion nas distintas actividades, calidade dos documentos elaborados, comprensión dos temas a tratar e habilidades para a transmision de coñecementos eo traballo en grupo
Resultados de aprendizaxe a avaliar: Ra1-2.
15 A3
A4
B1
B2
C9
D2
D5
D8
Prácticas de campo Actividades realizadas en campo e elaboración de herbario.
Resultados de aprendizaxe a avaliar: Ra2.
10 A3
A4
C9
D4
D8
Prácticas de laboratorio Valorarase a actitude e participación e a calidade dos documentos elaborados.

Resultados de aprendizaxe a avaliar:
Ra1-2.
10 C9
D2
D4
D5
D8
Exame de preguntas obxectivas Exame con preguntas conceptuales

Ra1 e Ra2
30 B1
C9
D2
D3
D4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A modalidade de avaliación contínua e preferente. Para elo utilizarase a secuencia de actividades que se realicen. 

No caso de que se queira optar pola modalidade de avaliación global (100% da calificación no exame final) deberá ser comunicado a profesora coordinadora a través da plataforma MOOVI ou por email, como máximo un mes despois do inicio das clases.

Os estudantes que non poidan asistir ás clases prácticas e os seminarios deberán entregar un documento que xustifique, debidamente, o motivo polo que non van asistir a estas actividades. Para estes estudantes o sistema de avaliación será tamen continuo, pero deberán elaborar unha memoria de actividades, similares ás que se realizan en seminarios e en prácticas, segundo lle indique a profesora coordinadora da materia.

E requisito imprescindible acadar como mínimo o 40% da cualificación en cada un dos apartados para poder superar a materia.

Para a segunda edición manteranse as cualificacións parciais obtidas, podendo ser melloradas a petición de estudante no caso de que non sexan presenciais.

A convocatoria Fin de Carreira será un único exame final cun valor do 100% da cualificación.

Exames:

Fin de Carreira 27/09/2023 ás 16h.

1ª edición 03/06/2024 ás 16h.

2ª edición 12/07/2024 ás 10 h.

En todo caso, se as datas dos exames non coinciden coas datas publicadas pola Facultade de Ciencias, prevalecerá o establecido na súa páxina Web e no taboleiro de anuncios. 

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000