Guia docente 2013_14
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Edafoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Seminarios

Avaliarase a asistencia e participación nos seminarios mediante a realización de probas específicas para cada un deles. As devanditas probas consistirán na entrega dunha ficha ou memoria ou na avaliación do traballo realizado nas sesións de simulación con ordenador.
25
Prácticas de laboratorio A asistencia ás prácticas é obrigatoria 0
Presentacións/exposicións
Terase en conta a participación nas diferentes actividades propostas no transcurso das sesións maxistrais e a capacidade de traballo en grupo.
10
Sesión maxistral

A valoración dos coñecementos adquiridos ao longo do curso realizarase mediante a realización dunha proba final que poderá ser de tipo test ou de resposta curta.
50
Informes/memorias de prácticas Prestarase especial atención á explicación dos fundamentos da práctica e á interpretación do significado dos resultados obtidos 15
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p align=&quot;justify&quot;><font size=&quot;2&quot; face=&quot;Verdana&quot;>A proba final é eliminatoria e será necesario alcanzar o 50% da nota para poder aprobar a materia. Unha vez superada esta proba sumaránselle as demais puntuacións. </font><font size=&quot;2&quot; face=&quot;Verdana&quot;>As puntuacións das demais actividades terán validez ao longo de cada curso académico e serán sumadas á&nbsp;da proba final, tanto na convocatoria oficial coma na extraordinaria</font> </p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000