Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Física: Ampliación de física
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral Se realizará un examen que é un compendio de probas.

Resultados aprendizaxe:
-Motivación para a aprendizaxe autónoma
-Capacidad de síntese e análise de información
-Coñecemento dos fundamentos da Termodinámica e do Electromagnetismo
70 CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CT1
CT3
Seminarios Avaliación continua dos alumnos que fagan regularmente todas as actividades propostas en clase. Resolución de boletíns, tanto de problemas como de exercicios e cuestións teóricas para que os alumnos demostren a súa capacidade *argumentativa.

Resultados aprendizaxe:
-Adquisición de espírito crítico
-Capacidade para expor e presentar traballos de forma oral e escrita
30 CE1
CT1
CT3
CT5
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos que non poidan asistir a clases por razón xustificada deberán entregar os exercicios propostos nos boletíns ao profesor da asignatura.

As datas dos exames son:

Fin de carreira: 5 de outubro ás 16:00h.

1ª Edición: 29 maio ás 10:00 h.

2ª Edición: 4 de xullo ás 10:00 h.

*En caso de erro na transcripción
das datas de exámes, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no

taboleiro de anuncios e en web do
Centro

Convocatoria fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin de
carreira será evaluado únicamente co exame

(que valerá o 100% da nota). En
caso de non asistir ao exame, ou non aprobalo, pasará a ser evaluado do mesmo

modo que o resto de alumnos

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000