Guia docente 2015_16
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Química: Química
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Realizarase un exame de prácticas ao finalizar as mesmas

Resultados de aprendizaxe: RA1-RA3.
20
CB3
CB4
CG1
CG2
CE1
CT1
CT3
CT4
CT5
CT10
Traballos tutelados Realización do traballo

Resultados de aprendizaxe: RA1-3.
5
CG1
CG2
CT4
CT5
Probas de resposta longa, de desenvolvemento O exame final constará de catro problemas representativos da materia impartida, de 4 cuestións curtas e de 10 preguntas tipo test (verdadeiro/falso).

Resultados de aprendizaxe: RA1-3.
70
CB3
CB4
CE1
CT1
CT3
CT5
Probas de tipo test Resolución dos cuestionarios relativos a cada tema e exercicios

Resultados de aprendizaxe: RA1-3.
5
CE1
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Los alumnos que por motivos laborales no puedan asistir a clase deberán realizar las actividades propuestas a través de la plataforma de teledocencia y realizar la prueba final presencial.


Las fechas de la prueba presencial son:


Convocatoria Fin de Carrera: 1 de Octubre de 2015, 10 h.


Convocatoria 1ª Edición: 14 de Enero de 2016, 10 h.


Convocatoria 2ª Edición: 8 de Julio de 2016, 10 h.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000