Guia docente 2023_24
Facultad de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Química: Ampliación de química
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Elaboración por grupos de prácticas de laboratorio.
Os resultados avaliados son RA1 e RA2.
10 A3
A4
B1
B2
C1
D1
D3
D4
D5
D8
Traballo tutelado Elaboración dun traballo relacionado con algún dos temas da materia.
Os resultados avaliados son RA1 e RA2.
35 A3
A4
B1
B2
C1
D1
D3
D4
D5
D8
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de cuestións relacionadas cos seminarios.
Os resultados avaliados son RA1 e RA2.
20 A3
A4
B1
B2
C1
D1
D3
D4
D5
D8
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Entrega dun informe o final da práctica ou cando o docente o solicite. Poderá avaliarse esta parte mediante unha proba escrita ou oral.
Os resultados avaliados son RA1 e RA2.
10 A3
A4
B1
B2
C1
D1
D3
D4
D5
D8
Exame de preguntas obxectivas Proba onde se incorporarán cuestións relacionadas coa teoría.
Os resultados avaliados son RA1 e RA2.
25 A3
A4
B1
B2
C1
D1
D3
D4
D5
D8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A modalidade de avaliación preferente é a avaliación Continua. Aquel/a alumno/a que desexe a avaliación global (100% da nota no exame final) debe comunicarselo o responsable da materia, por email o a través de Moovi, nun prazo non superior a un mes dende o comenzo da docencia da materia. 

Os exames terán lugar nas seguintes datas de xeito presencial, salvo que a Universidade de Vigo decida o contrario.

a) Fin de carreira: 27/09/2023 - 16:00

b) Convocatoria fin de bimestre: 07/06/2024 - 16:00

c) Convocatoria segunda oportunidade: 11/07/2024 - 10:00

En todo caso, de haber un erro na transcrición das datas, as válidas serán as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro.

Na convocatoria de Fin de Carreira, o alumnado que opte por esta modalidade será avaliado únicamente polo exame que valerá o 100% da nota.

Na convocatoria de xullo, o alumnado poderá optar
a ser avaliado únicamente polo exame que valdrá o 100% da nota.

AVALIACIÓN CONTINUA

Deberá obterse unha cualificación mínima de 4,0
na resolución de problemas e na proba de cuestións teóricas para superar a
materia.

O cómputo da porcentaxe do resto de actividades
será efectivo sempre cando se obteña unha puntuación mínima de 3.5 puntos. Ademáis, requírese a asistencia ao 80% das sesións de prácticas de laboratorio.

No caso de que a calificación obtida no exame final sexa máis alta que
o resultado de darlle un peso do 45% ao exame, 20% ás prácticas e 35% ao
traballo tutelado, a calificación final será a obtida no exame.

O alumnado con ocupacións laborais, ou similares,
que non poidan acudir con regularidade a algunha das actividades porase en
contacto co profesor cando se inicie o bimestre.

 

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000