Guia docente 2014_15
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Matemáticas: Ampliación de matemáticas
   Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe Tipoloxía Competencias
Motivación para a aprendizaxe autónoma.
Saber estar / ser
A23
B13
Actitude positiva para o traballo en grupo.
Saber estar / ser
B9
Capacidade para formular e resolver problemas.
Saber estar / ser
B6
Adquisición de espírito crítico.
Saber estar / ser
B11
Capacidade de síntese e análise de información.
Saber estar / ser
B1
Habilidade para manexar ferramentas informáticas.
Saber estar / ser
B4
Capacidade para expoñer e presentar traballos de forma oral e escrita.
Saber estar / ser
B3
Coñecer os conceptos relativos á teoría de funcións de varias variables necesarios para interpretar e modelar aqueles problemas nos que interveñen multitude de causas e efectos.
saber
A3
Coñecer os conceptos da teoría de ecuacións diferenciais para interpretar e resolver os problemas xerados nas ciencias e a técnica.
saber
A3
Coñecer os modelos de resolución de problemas para os quen non hai solución a través de métodos exactos.
saber
A3
Representar a realidade mediante a descrición estatística de datos de mostraxes, efectuar estimacións e tomar decisións baseándose nelas.
saber
A3
Presentar e resolver problemas de cálculo que involucren funcións de varias variables ou ecuacións diferenciais.
saber facer
A3
Utilizar os métodos numéricos para a resolución de ecuacións, integrais definidas e problemas de valor inicial.
saber facer
A3
Utilizar os métodos estatísticos para identificar e describir aspectos da realidade que involucren o azar.
saber facer
A3
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000