Secretaría Uvigo - Buscador de TFG/TFM

Título Defensa TFG/TFM
Estudo experimental e modelización numérica de materiais compostos poliméricos de fabricación aditiva 24/02/2023 TFG
Deseño conceptual dun sistema de xeración de enerxía baseado en motor stirling aplicado a pequenos satélites 24/02/2023 TFG
Deseño dunha constelación de CubeSats destinada á monitorización de plásticos en océanos 24/02/2023 TFG
Estudo numérico do efecto do aire sobre un aeroxerador 14/09/2022 TFG
Modelización e simulación da estrutura dunha aeronave lixeira de dúas prazas 14/09/2022 TFG
Simulación numérica CFD de fluxo arredor de emprazamento urbano costeiro 14/09/2022 TFG
Análise de similitude e ensaios aerodinámicos de dron para atmosfera marciana 12/09/2022 TFG
Definición de procedementos de AIV e análise de resultados dos test de vibración e termo-baleiro dun CubeSat 12/09/2022 TFG
Deseño conceptual de un dron para a captura de variables atmosféricas no entorno de incendios. 12/09/2022 TFG
Aplicación de Machine Learning para a mellora do proceso de impresión 3D 22/07/2022 TFG
Deseño aerodinámico de un aeroxerador de eixo horizontal de pequena potencia 22/07/2022 TFG
Deseño de UAV para exploración en Marte 22/07/2022 TFG
Deseño e análise estrutural dun rover con sistema de contrapeso para grúa para o estudio das covas lunares 22/07/2022 TFG
Diseño e prototipado dunha maqueta de control de orientación de CubeSat por medio de roda a reacción e sistema inercial. 22/07/2022 TFG
Primeiras consideracións para o deseño dunha plataforma de lanzamento orbital 22/07/2022 TFG
Reformulación e optimización do proceso de mantemento de motores diésel na empresa Renfe 22/07/2022 TFG
Verificación dimensional de pezas fabricadas por adición de capas mediante máquina de medición por coordenadas 22/07/2022 TFG
Deseño e análise do guindastre dun rover lunar 21/07/2022 TFG
Fly-VAR: deseño conceptual dun multicóptero para a retransmisión de eventos deportivos 21/07/2022 TFG
Aproximación ao deseño e cálculo estático dun aeroxerador vertical de pas helicoidais 21/07/2022 TFG
Deseño e fabricación de drons mediante fabricación aditiva 21/07/2022 TFG
Diseño dunha grúa desplegable para un rover na superficie lunar 21/07/2022 TFG
Mellora de procesos en planta de mecanizado de materiais compostos en serie para o sector aeroespacial 21/07/2022 TFG
Modelado térmico para determinar a orientación de nanosatélites 21/07/2022 TFG
Simulación CFD de fluxos de vento nun entorno urbano: Validación de modelo e parámetros de implementación numérica 21/07/2022 TFG
Simulación CFD en dispositivos multicanle: efecto da relación de aspecto na transferencia local de calor 21/07/2022 TFG
Análise mediante tomografía computerizada de exemplares obtidos mediante fabricación aditiva 06/07/2022 TFG
Deseño e análise estrutural dun rover para a exploración de covas luares 06/07/2022 TFG
Estudo de alternativas de propulsión sostible en aviación rexional: o caso das Illas Canarias 06/07/2022 TFG
Impacto do aumento da frecuencia das temperaturas extremas nas operacións dos aeroportos españois debido ao cambio climático 06/07/2022 TFG
UAVs para IoT. Aplicación a un sistema de sensado remoto basado en tecnoloxía LoRaWAN 06/07/2022 TFG
Deseño dun señuelo de pesca mediante análise CFD 05/07/2022 TFG
Deseño dunha misión espacial para a investigación sobre a posible existencia de acuíferos en Marte. 05/07/2022 TFG
Deseño e análise térmica dun sistema de descenso de vehículos robotizados para a exploración do interior de tubos de lava lunares 05/07/2022 TFG
Deseño preliminar e estudo aerodinámico dun helicóptero de rotores coaxiais de transporte de pasaxeiros 05/07/2022 TFG
Estudo experimental do proceso de impresión 3D co obxectivo de optimizar a rugosidade superficial 05/07/2022 TFG
Formulación, fabricación e proba de RPUF con propiedades de illamento térmico melloradas 05/07/2022 TFG
Influencia da rugosidade nos aeroxeradores por vorticidade 05/07/2022 TFG
Melloras ó diseño dun drone para o recorrido de largas distancias. 05/07/2022 TFG
Modelado físico e numérico da interacción entre ondas e obxectos flotantes 05/07/2022 TFG
Plataforma de carga autónoma con placas solares para drons. 05/07/2022 TFG
Cáculo de posición e orientación dun satélite en órbita utilizando un sensor LiDAR 04/07/2022 TFG
Deseño de un cohete a escala con sistemas de empuxe de control vectorial. 04/07/2022 TFG
Deseño dun motor de combustión interna 04/07/2022 TFG
Deseño preliminar dun RUAS de apoio e recoñecemento para as forzas armadas 04/07/2022 TFG
Estudo de estabilidade e control de órbitas lunares 04/07/2022 TFG
Mecanismos en satélites con materiais de memoria de forma 04/07/2022 TFG
Misión OFOS-VEN: Orbitadores dedicados ó estudo da presenza de FOsfano e á caracterización do fenómeno de Superrotación na atmosfera de VENus 04/07/2022 TFG
Modelado e simulación da estructura en CCF-PETG dun Cubesat 1U destinado ao control do sargazo mariño. 04/07/2022 TFG
Modelado e simulación de turbina 04/07/2022 TFG
Xeración de modelos xeométricos de vertiport para a execución de simulacións CFD 23/02/2022 TFG
Deseño e simulación de fuselaxe para dron de extinción de incendios. 18/11/2021 TFG
Estudo de materiais e control de actitude dunha vela solar 18/11/2021 TFG
Modelado 3D, simulación e ensaio da estructura dun autoxiro 18/11/2021 TFG
Deseño dunha misión espacial aos domos Gruithuisen 14/09/2021 TFG
Estudo das alternativas de propulsión sostible para a ruta aérea Madrid-Vigo. 14/09/2021 TFG
Estudo sobre presenza permanente na Lúa 14/09/2021 TFG
Deseño conceptual dun dron de ala fixa de alta autonomía con enerxías renovables 29/07/2021 TFG
Estudo de Técnicas de Fabricación e Control Térmico dun Módulo Habitable en Marte 29/07/2021 TFG
Fabricación e ensaio de modelo de baixos de tren e vía no contexto do voo de balastro 29/07/2021 TFG
Predición mediante CFD da propagación de aerosois en contornas pechadas baixo distintas condicións de ventilación con HVAC. 29/07/2021 TFG
Deseño de mecanismo de recollida, suxeición e entrega de paquetes de mensaxería para vehículo aéreo non tripulado de reparto de última milla 27/07/2021 TFG
Deseño dun sequeiro para castañas 27/07/2021 TFG
Deseño e construción dun dron para uso en espazos confinados 27/07/2021 TFG
Influencia do cambio climático na aparición de turbulencias na aviación 27/07/2021 TFG
Análise das tarefas de mantemento de grandes avións de transporte e propostas de mellora. 01/07/2021 TFG
Análisis mediante CFD de diferentes configuracións de ventilación en aulas docentes pos-Covid 01/07/2021 TFG
Deseño preliminar dun helicóptero para operacións de rescate: modelado, dimensionado e estudo aerodinámico do rotor principal 01/07/2021 TFG
Modelado, simulación e ensaio do comportamento dun subsistema estructural dun CubeSat de 1U para a medición de radiación cósmica en órbitas LEO. 01/07/2021 TFG
Modelización 3D e simulación estrutural da estrutura tubular dun helicóptero ultralixeiro 01/07/2021 TFG
Optimización metaheurística do deseño conceptual dun vehículo de lanzamento multietapa 01/07/2021 TFG
Simulación numérica (CFD) de procesos de detonación e deflagración. Parametrización dos resultados e comparación entre distintos solvers de resolución. 01/07/2021 TFG
Sistema de distribución da vacina COVID-19 mediante transporte aéreo: deseño conceptual de dron de ala fixa para zonas remotas 01/07/2021 TFG
Análise estrutural probabilístico no ámbito aeronáutico aplicado sobre un panel de fuselaxe rixidizado 30/06/2021 TFG
Deseño do mecanismo de despregadura dunha vela solar e estudo da súa viabilidade en transferencias interplanetarias. 30/06/2021 TFG
Deseño e análise estrutural dunha plataforma Stewart-Gough 30/06/2021 TFG
Redeseño dun helicóptero lixeiro 30/06/2021 TFG
Optimización estructural no ámbito aeronáutico aplicada sobre un panel de fuselaxe con rixidización isogrid 29/06/2021 TFG
Adaptación de un motor diésel de automoción para unha aeronave lixeira tipo Piper Arrow IV 29/06/2021 TFG
Deseño dun vehículo aéreo non tripulado para realizar estatísticas sobre o uso de máscaras en zonas peonís urbanas. 29/06/2021 TFG
Modelado numérico de dispositivos de captación de enerxías das ondas 29/06/2021 TFG
Parametrización dun sistema de impresión 3D FDM de materiais termoplásticos de altas prestacións. 14/09/2020 TFG
Proxecto básico de aeródromo, heliporto e instalacións anexas no concello de Muíños. 14/09/2020 TFG
Control de actitude mediante tethers para un CubeSat en órbita de Xúpiter 29/07/2020 TFG
Deseño e validación dun software propio de rápida execución para a análise do subsistema de control térmico en CubeSats 29/07/2020 TFG
Inserción en órbita de Júpiter dun vehículo espacial tetherizado 29/07/2020 TFG
Simulación de fabricación por moldeo por inxección dunha compoñente aeronáutica elaborada en material composto de matriz termoplástica de altas prestacións 28/07/2020 TFG
Simulación de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronáutico. 28/07/2020 TFG
Sistema de ensaios para autopilotos de UAV 28/07/2020 TFG
Diseño de útiles flexibles de mecanizado de pezas metálicas para programas de baixa cadencia. 26/06/2020 TFG
Medición de deformacións de fuselaxes de aeronaves empregando sistemas de escaneado 3D embarcados en UAV 26/06/2020 TFG
Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronáutico 26/06/2020 TFG
PROXECTO ARGONAUT: Deseño conceptual dun dron para a exploración de Titán 26/06/2020 TFG
Proxecto Eneas: Diseño conceptual dun aerostato para o estudio atmosférico de Venus 26/06/2020 TFG