Secretaría Uvigo - A economía circular no sector téxtil: Análise de tres multinacionais españolas

A economía circular no sector téxtil: Análise de tres multinacionais españolas

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible
CentroFacultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Dirección Titoría: Ana Isabel Dopico Parada
Tribunal Vogalía: Aida Ovejero Campos
Presidencia: Miguel Enrique Rodríguez Méndez
Secretaría: Maruxa Álvarez Jiménez
ResumoO modelo económico actual conleva a consecuencias sociais e fundamentalmente ambientais insostibles, máis aínda no sector da moda. Por iso a economía circular preséntase como unha alternativa sostible a esta problemática. O presente traballo baséase nas Memorias de sostenibilidade e compara as iniciativas en circularidade que están a desenvolver tres empresas españolas Inditex, MANGO e Tendam. A análise realízase a partir dos modelos de economía circular da fundación Ellen MacArthur. As conclusións finais mostran que as empresas analizadas teñen conciencia dos problemas que produce o modelo actual de produción e están a aplicar medidas de mellora en materia de sostenibilidade. Con todo, identifícase a falta medidas como a reincorporación de materiais na cadea produtiva para poder dicir que practican un modelo de economía circular.
Volver