Secretaría Uvigo - A covid-19, ¿desvantaxes na cadea de suministro?

A covid-19, ¿desvantaxes na cadea de suministro?

Data de defensa16/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: Jose Carlos Prado Prado
Tribunal Secretaría: Arturo José Fernández González
Presidencia: José Antonio Comesaña Benavides
Vogalía: Mar Fernández Vázquez-Noguerol
ResumoNo comezo, o entorno das empresas era bastante estable. Sen embargo, coa chegada da globalización e competitividade, esto foi evolucionando; pasando nos anos 80 por un entorno turbulento ou agravándose coa crisis do 2008. Se cada ano é máis complexo poder predicir o que acontecerá, no ano 2020 vólvese moito máis compricado coa chegada da crisis sanitaria do Covid-19. Onde os gobernos tiveron que paralizar ou limitar moitos dos sectores, có fin de apaliar a propagación da enfermidade. Isto, fixo que aumentasen os costes e recursos, e que disminuíran a capacidade da venda; polo que podemos decir que, estamos ante unha gran desvantaxe.

Ó longo do traballo, intentaremos demostrar todo o contrario. É decir, que a pesar da situación adversa que atravesamos, é unha gran oportunidade para replantearnos unha vez máis, de si os nosos procesos son óptimos ou non.

No noso caso, observaremos os distintos procesos que acontecen en unha planta de productos conxelados que, mediante a implantación de indicadores e procedementos, permitirannos tomar decisiones e líneas de actuación na cadena de suministro.
Volver