Secretaría Uvigo - Da escavación á publicación. Proceso dun caso práctico de arqueoloxía no xacemento da Cibdá de Armea (Allariz, Ourense)

Da escavación á publicación. Proceso dun caso práctico de arqueoloxía no xacemento da Cibdá de Armea (Allariz, Ourense)

Data de defensa15/09/2021
TitulaciónMáster Universitario en Arqueoloxía e ciencias da antigüidade
CentroFacultade de Historia
Dirección Titoría: Adolfo Fernández Fernández
Tribunal Presidencia: Fermín Emiliano Pérez Losada
Vogalía: Xosé Lois Armada Pita
Secretaría: REBECA BLANCO ROTEA
ResumoNeste Traballo Fin de Máster preséntase un caso práctico de arqueoloxía a través do cal levar a cabo a secuencia de traballo dunha intervención arqueolóxica. Se parte das tarefas de campo desenvolta na campaña de escavación arqueolóxica do ano 2020 na Cibdá de Armea (Allariz, Ourense), para continuar co procesado dos materiais en laboratorio. Faise especial fincapé no estudo de dous contextos cerámicos a través da análise do material e propoñendo a datación dos mesmos. Finalmente realízase unha proposta de publicación dos resultados obtidos como último paso da cadea de traballo.

PALABRAS CLAVE: Arqueoloxía, cerámica, contextos, Armea.

Volver