Secretaría Uvigo - Modelos de autenticidade alimentaria para viños con denominación de orixe

Modelos de autenticidade alimentaria para viños con denominación de orixe

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
CentroFacultade de Ciencias
Dirección Cotitoría: Gonzalo Astray Dopazo
Titoría: Juan Carlos Mejuto Fernández
Tribunal Vogalía: Nuria Vila Romeu
Presidencia: Nelson Pérez Guerra
Secretaría: Ana María Torrado Agrasar
ResumoNa actualidade, a calidade dos alimentos é unha característica de gran importancia para os consumidores, polo que é importante evitar prácticas fraudulentas ó fin de preservar a seguridade e a orixe dos produtos alimentarios. No mundo do viño, a orixe do mesmo repercute directamente no prezo dos diferentes caldos, polo que é de vital importancia asegurar a súa procedencia.
Neste Traballo de Fin de Grao hanse elaborado diferentes modelos de aprendizaxe automático baseados en máquinas de soporte vectorial (SVM -support vector machine-), bosques aleatorios (RF -random forest-) e redes neuronais artificiais (ANN -artificial neural network-), para poder determinar Denominacións de Orixe (DOs) galegas, e diferenciar a Denominación de Orixe Valdeorras, doutras mostras de viño. Para elo usaranse os datos do contido de metais e metaloides dos diferentes viños dispoñibles.
Os resultados dos estatísticos utilizados permiten interpretar que os procesos de aprendizaxe automático estudiados poden ser útiles para labores de autenticidade alimentaria cando se dispón dun número de mostras adecuado.
Volver